Chùa Pháp Luân (Phap Luan Buddhist Cuture Center) 13913 S. Post Oak Rd, Houston TX 77045, Phone: (713) 433-4364, Fax: (832) 550-2889.

Những bài mới trong ngày

Mục Lục

LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT - Bài 40 - NGỤ NGÔN DÒNG SÔNG hay QUYẾN RŨ VÀ HIỂM HOẠ CỦA PHẠM HẠNH

Mi Tien Van DAo

(CIX) (Cat. 10) (It. 113)
Này các Tỷ-kheo, ví như có người bị dòng sông cuốn trôi, dòng sông đẹp đẽ, dễ thương. Có người có mắt, đứng trên bờ thấy người ấy, nói rằng: "Này người kia, tuy người bị cuốn trôi bởi dòng sông đẹp đẽ dễ thương nhưng ở dưới kia có một cái hồ, đầy sóng và nước xoáy, đầy cá sấu và quỷ Dạ-xoa; nếu Ông đến chỗ ấy, Ông sẽ bị chết, hay đau khổ gần như chết. Rồi người ấy, sau khi nghe tiếng của người kia, liền với tay và với chân, bơi ngược dòng".
Này các Tỷ-kheo, Ta ví dụ này là để giải thích ý nghĩa. Ở đây, ý nghĩa là như sau: "Dòng sông, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với ái. Sắc khả ái dễ thương, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Cái hồ ở dưới, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với năm hạ phần kiết sử. Sóng, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với phẫn nộ, ưu não. Nước xoáy, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với năm dục tăng trưởng. Cá sấu, với quỷ Dạ-xoa, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với đàn bà; ngược dòng, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa xuất ly. Tinh tấn với tay với chân là đồng nghĩa với tinh cần tinh tấn. Người có mắt đứng trên bờ, này các Tỷ-kheo, là Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác".
Cùng với sự đau khổ,
Hãy từ bỏ các dục,
Mong cầu trong tương lai,
An ổn khỏi khổ ách,
Chơn chánh hiểu biết rõ,
Tâm khéo được giải thoát,
Tại đấy, ở tại đấy,
Cảm xúc được giải thoát,
Vị ấy đạt hiểu biết,
Phạm hạnh được thành tựu,
Ðến tận cùng thế giới,
Ðến được bờ bên kia.
Vị ấy được gọi vậy.


Phật Học Vấn Đạo - Phật Ngôn "Sau khi Như Lai viên tịch Pháp và Luật sẽ là thầy của các con ” nên được hiểu thế nào?"

TT Tuệ Siêu: Khi Đức Thế Tôn sắp viên tịch Niết Bàn, Tôn giả Ānanda bạch hỏi Ngài : “ Sau khi Như Lai viên tịch thì Tăng chúng sẽ không còn bậc đạo sư nữa”. Lúc đó, Đức Phật dạy rằng : “Yo vo Ānanda mayā dhammo ca vinaya ca desito paññatto so vo mam' accayena satthā”- “ Này Ānanda, Pháp và Luật nào mà Như Lai đã thuyết giảng về chế định, chính Pháp và Luật ấy là bậc đạo sư của các ngươi sau khi ta diệt độ”.
Danh từ “satthā”, tức là chỉ cho bậc đạo sư, đúng nghĩa chữ “satthā” là sasatī 'ti có nghĩa là thuyết giáo. Ở đây từ ngữ dùng cho Pháp và Luật này, chữ “satthā” là để chỉ cho Đức Phật mà thôi. Tức là bậc đạo sư của giáo pháp này, nên trong Mười ân đức Phật có từ “ Satthādevamanussānaṃ” là Thiên Nhân Sư. Đạo sư là vị thầy trong giáo pháp, nhưng ở trong Pháp và Luật của Đức Phật dùng từ “ Thầy ” có nhiều từ, mà mỗi một từ phải sử dụng đúng chỗ. Ví dụ chúng ta xuất gia có Thầy tế độ (upajjhāya), Thầy nương tựa (nissayācariya), hay là Thầy dạy pháp (dhammācariya). Chữ “Ācariya” là chữ “garu” được chỉ các vị thầy còn nằm trong giáo pháp này là chúng ta phải học hỏi nơi các vị đó giảng dạy. . (xem tiếp)


Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Nếu nói rằng: "suốt cuộc đời chúng ta làm ác rồi giờ phút cuối cùng thì chúng ta hãy giữ một ý niệm rất là thiện thì như vậy chúng ta sẽ siêu sanh." Nói thì dễ, nhưng có hai điều không dễ. Điều thứ nhất là người càng gần cái chết thì người đó càng thành thực với chính bản thân của mình, điều thứ hai là khó có người nào suốt cuộc đời họ làm ác mà lúc chết họ không nhớ đến chuyện ác. Nói như vậy chẳng khác gì nói là chúng ta cứ đi chơi cho đã rồi giờ phút cuối cùng đi thi chắc cũng đậu, thật ra cứ chơi hoài thì cũng khó mà học giỏi, khó mà điểm cao, mặc dầu có những người rất là xuất sắc, có những trường hợp rất là ngoại lệ nhưng không phải lúc nào cũng học tài thi mạng hết.
Như vậy giờ phút cuối cùng bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố:
1) Yếu tố thứ nhất là ảnh hưởng tới những gì chúng ta gọi là thói quen, thói quen gọi là thường nghiệp, quán nghiệp. 2) Yếu tố thứ hai là tác ý.
3) Yếu tố thứ ba là những hành nghiệp do thân, khẩu, ý đều có ảnh hưởng đến giòng tâm thức và chính giòng tâm thức đó ảnh hưởng đến kiếp sau của mình
TT Giác Đẳng giảng "Thập Nhị Nhân Duyên" -


Tin Tức Phật Giáo. Các ngôi chùa và Tăng Ni ở Mã Lai và Bắc kinh giúp đỡ tinh thần những thân nhân của các nạn nhân trên chuyến máy bay bị mất tích


TTGiác Đẳng thông báo VỀ ĐẠI HỌC HÈ PHẬT GIÁO 2014

TT Giác Đẳng: Năm nay vào dịp lễ July 4, tức là lễ Quốc Khánh của Hoa Kỳ vào đầu tháng 7, tại chùa Pháp Luân tổ chức một tuần lễ "Đại Học Hè Phật Giáo". Đại Học Hè là một ý niệm rất phổ thông tại các quốc gia Tây Phương cũng như tại Úc Châu. Vào mùa hè thay vì đi chơi, thay vì bỏ thì giờ đi một nơi xa nào đó thì người ta tập trung một chỗ ở chỗ đó vừa chơi vừa học.
Chữ "Đại học" ở đây khác với chữ "Đại học" ở bên ngoài. Chữ "Đại học" mà chúng ta nghe nói là Tiểu học, Trung học và Đại học thì đòi hỏi chương trình rất cao.
Nhưng chữ "Đại học" ở đây có nghĩa là đặc biệt nói về cách dạy. Cách dạy trong Đại học khác với cách dạy bình thường, cách dạy trong Đại học thì tất cả những người học đều là những người nghiên cứu và các vị Giảng Sư là những vị chia sẽ và hướng dẫn kinh nghiệm của mình.
Ở trong bảy ngày của Đại Học Hè có ba phần chúng tôi đặc biệt chú trọng:
- Phần thứ nhất là, kiến thức Phật Pháp. Kiến thức Phật Pháp ở đây sẽ có chương trình giảng theo cả hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông. Ở trong truyền thống Nam Tông thì chúng tôi đặc biệt sử dụng năm bài kinh mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả những người Phật tử nghiên cứu Phật Giáo Nam Truyền nên biết. Và ở trong truyền thống Phật Giáo Bắc Truyền thì cũng có năm môn học.
- Thứ hai. Ngoài ra thì sẽ có chương trình giảng về lịch sử Phật Giáo. Có chương trình dạy về truyền thông của đại chúng. Chúng tôi đặc biệt sử dụng nguyên cả thời kinh buổi sáng sớm mỗi ngày ở trong bảy ngày tu học từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy vào buổi sáng thay vì tụng kinh sẽ là giờ hướng dẫn tập thiền và chương trình vào buổi tối thay vì tụng kinh sẽ là hướng dẫn về nghi lễ.
- Thứ ba. Bên cạnh đó sẽ có một số kỷ năng như là làm thế nào điều hành một hội bất vụ lợi (nonprofit organization) hay là thành lập một Gia Đình Phật Tử hoặc giả là hướng dẫn về sự thờ phượng. Tất cả những điều đó sẽ được hướng dẫn ở trong chương trình như là một kỷ năng tu tập.
Và rồi, nhân tổ chức Đại Học Hè thì tất cả những sinh hoạt như trang trí bàn Phật hoặc giả là pha trà hay là chuẩn bị những bữa ăn hàng ngày đều là vừa ăn, vừa học, vừa trang trí bàn Phật và vừa trao đổi.
Thì suốt cả bảy ngày tu tập này sẽ trở thành bảy ngày để chúng ta vừa sinh hoạt vừa học ở trong tinh thần của những người tìm hiều và những vị Giảng Sư là những vị chia sẻ. Và phần lớn những công việc của chương trình của Đại Học Hè là hội thảo hơn là vị Giảng Sư chỉ giảng mà thôi.
Chúng tôi sẽ sớm có một web site của Đại Học Hè mà qua đó qúi vị có thể vào để tìm hiểu thêm. Hiện nay thì Đại Học Hè chỉ mới được thông báo ở trên Paltalk mạng Internet nhưng mà chúng tôi tin rằng ngày mai qúi Phật tử sẽ bắt đầu đọc ở một số các web site như www.phapluan.net chẳng hạn.
Và chúng tôi cũng rất là hi vọng trong một không khí của một tuần lễ tu học Đại Học Hè chúng ta có dịp để chia sẻ để trao đổi những kinh nghiệm. Và những điều này sẽ giúp ích cho người Phật tử thấy rằng Phật Pháp là cái gì có thể đem áp dụng trong đời sống và chúng ta có thể tìm được rất nhiều điều lợi lạc ở trong cuộc sống hàng ngày./.
Xin mời vào trang Đại Học Hè để xem chi tiết

PHẬT PHÁP BUDDHADAMMA.

CHÌA KHÓA HỌC PHẬT - Access to Insight.

BÀI GIẢNG GHI ÂM.

ĐẠI HỌC HÈ PHẬT GIÁO 2014.

TIN TỨC PHẬT GIÁO.

VƯỜN HOA ĐẠO.

TRANG TƯỞNG NIỆM HT. HỘ GIÁC.

PHẬT HỌC VẤN ĐẠO.

  • HÌNH ẢNH SINH HOẠT.

  • CÚNG DƯỜNG.

  • LIÊN LẠC.

  •  
    Free Hit Counters
    Powered by technology.