Chùa Pháp Luân (Phap Luan Buddhist Cuture Center) 13913 S. Post Oak Rd, Houston TX 77045, Phone: (713) 433-4364, Fax: (832) 550-2889.

Những bài mới trong ngày

Mục Lục

LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT - Bài 43 - BA PHƯỚC NGHIỆP SỰ

Mi Tien Van DAo

((LX) (Tik. II, 1) (It. 51)
Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:
Này các Tỷ-kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba? Phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành, và phước nghiệp do sự tu tập tác thành. Này các Tỷ-kheo, có ba phước nghiệp sự này.
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.
Hãy để cho người ấy,
Học tập làm công đức,
Hướng dẫn đến tương lai
Ðem lại căn an lạc.
Hãy tu tập bố thí,
Tập sở hành an tịnh,
Và tu tập từ tâm,
Tu xong ba pháp ấy,
Những pháp khởi lạc thọ.
Bậc Hiền trí được sanh,
Tại thế giới an lạc,
Không phiền não hận thù.
Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.


Phật Học Vấn Đạo - Hãy là người tỉnh thức, không mê ngủ

TTTuệ Siêu: Loài người mãi mê chạy theo danh và lợi, chạy theo những thị hiếu sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, họ bám chấp vào đất đai, ruộng vườn, nhà cửa và những gì họ ưa thích. Đó là trạng thái mê ngủ của chúng sanh. Vì rằng chúng sanh lúc bấy giờ đang mãi mê say sưa như vậy, họ không thấu triệt được vạn pháp ở đời là vô thường, khổ và vô ngã. Họ không biết được sự nguy hiểm đang chờ đợi ở phía trước, không đề cao cảnh giác, không nhận thấy được sự già, chết đang gặm nhấm chi phối họ.
Trong kinh ví rằng như người đi vào rừng, trèo lên một sợi dây hái trái để ăn. Trong lúc đang treo mình trên sợi dây và say sưa ăn trái, họ đâu có ngờ ở tận phái trên sợi dây thừng bắt đầu mục hư và đang đứt dần từng sớ dây nhỏ bên trong. Và vì rằng không có sự cảnh giác cho nên cuối cùng họ rơi xuống đất bị thương tích hoặc tử vong. Cũng vậy, trong đời này chúng ta luôn luôn bị mê ngủ và sự mê ngủ đó là trạng thái đắm chìm trong dục lạc ngũ trần không ý thức được, tìm được lối thoát thân. . (xem tiếp)


Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Nghiệp quả và phiền não nó xoay vần chúng ta trong vòng luẩn quẩn. Chúng ta khổ nhiều hơn vui. Vui rất ít mà khổ rất nhiều. Giải thoát tức là giải thoát khỏi điều đó. Khi nói đến giải thoát thì chúng ta hay nghĩ đến một chân trời xa xôi. Chúng ta nghĩ rằng sau khi mình bỏ cái này mình đạt đến cái gì. Nhưng chữ giải thoát trong nhà Phật nói theo lý Tứ Đế thì: Đức Phật Ngài dùng Nirodha là Diệt Đế để mô tả cứu cánh giải thoát, Ngài đã dùng một chữ rất đặc biệt đó là chữ Diệt khổ.
Chữ Diệt khổ tức là giải thoát. Bây giờ nếu chúng ta nhức răng , chúng ta làm sao để hết nhức răng thì đó đúng là một cái sự giải thoát và chúng ta hiểu được cái cảm giác của cái hết nhức răng đó. Dựa trên chữ nhức răng mà chúng ta đang trải qua sự khổ này. Thật ra thì hầu hết tất cả các tôn giáo triết học nói về cái kiếp nhân sinh, người ta đều cố gắng để vẽ ra một cái cảnh giới khác hơn là cảnh giới chúng ta đang sống ở đây. Và cảnh giới đó được xem như là cảnh giới giải thoát. Cố gắng vẽ như vậy đã xảy ra rất nhiều trong quá khứ và hầu như cố gắng nào nó cũng dẫn đến chỗ bế tắc hết. Tại vì khi chúng ta vễ vời ra một cái chúng ta chưa thật có, chưa thật biết thì là một điều rất nguy hiểm. Vì vậy trong cái tinh thần của ngừơi Phật tử khi mà chúng ta đề cập đến Giác Ngộ giải thoát.
TT Giác Đẳng - Pháp đàm


Tin Tức Phật Giáo. Các ngôi chùa và Tăng Ni ở Mã Lai và Bắc kinh giúp đỡ tinh thần những thân nhân của các nạn nhân trên chuyến máy bay bị mất tích


TTGiác Đẳng thông báo VỀ ĐẠI HỌC HÈ PHẬT GIÁO 2014

TT Giác Đẳng: Năm nay vào dịp lễ July 4, tức là lễ Quốc Khánh của Hoa Kỳ vào đầu tháng 7, tại chùa Pháp Luân tổ chức một tuần lễ "Đại Học Hè Phật Giáo". Đại Học Hè là một ý niệm rất phổ thông tại các quốc gia Tây Phương cũng như tại Úc Châu. Vào mùa hè thay vì đi chơi, thay vì bỏ thì giờ đi một nơi xa nào đó thì người ta tập trung một chỗ ở chỗ đó vừa chơi vừa học.
Chữ "Đại học" ở đây khác với chữ "Đại học" ở bên ngoài. Chữ "Đại học" mà chúng ta nghe nói là Tiểu học, Trung học và Đại học thì đòi hỏi chương trình rất cao.
Nhưng chữ "Đại học" ở đây có nghĩa là đặc biệt nói về cách dạy. Cách dạy trong Đại học khác với cách dạy bình thường, cách dạy trong Đại học thì tất cả những người học đều là những người nghiên cứu và các vị Giảng Sư là những vị chia sẽ và hướng dẫn kinh nghiệm của mình.
Ở trong bảy ngày của Đại Học Hè có ba phần chúng tôi đặc biệt chú trọng:
- Phần thứ nhất là, kiến thức Phật Pháp. Kiến thức Phật Pháp ở đây sẽ có chương trình giảng theo cả hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông. Ở trong truyền thống Nam Tông thì chúng tôi đặc biệt sử dụng năm bài kinh mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả những người Phật tử nghiên cứu Phật Giáo Nam Truyền nên biết. Và ở trong truyền thống Phật Giáo Bắc Truyền thì cũng có năm môn học.
- Thứ hai. Ngoài ra thì sẽ có chương trình giảng về lịch sử Phật Giáo. Có chương trình dạy về truyền thông của đại chúng. Chúng tôi đặc biệt sử dụng nguyên cả thời kinh buổi sáng sớm mỗi ngày ở trong bảy ngày tu học từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy vào buổi sáng thay vì tụng kinh sẽ là giờ hướng dẫn tập thiền và chương trình vào buổi tối thay vì tụng kinh sẽ là hướng dẫn về nghi lễ.
- Thứ ba. Bên cạnh đó sẽ có một số kỷ năng như là làm thế nào điều hành một hội bất vụ lợi (nonprofit organization) hay là thành lập một Gia Đình Phật Tử hoặc giả là hướng dẫn về sự thờ phượng. Tất cả những điều đó sẽ được hướng dẫn ở trong chương trình như là một kỷ năng tu tập.
Và rồi, nhân tổ chức Đại Học Hè thì tất cả những sinh hoạt như trang trí bàn Phật hoặc giả là pha trà hay là chuẩn bị những bữa ăn hàng ngày đều là vừa ăn, vừa học, vừa trang trí bàn Phật và vừa trao đổi.
Thì suốt cả bảy ngày tu tập này sẽ trở thành bảy ngày để chúng ta vừa sinh hoạt vừa học ở trong tinh thần của những người tìm hiều và những vị Giảng Sư là những vị chia sẻ. Và phần lớn những công việc của chương trình của Đại Học Hè là hội thảo hơn là vị Giảng Sư chỉ giảng mà thôi.
Chúng tôi sẽ sớm có một web site của Đại Học Hè mà qua đó qúi vị có thể vào để tìm hiểu thêm. Hiện nay thì Đại Học Hè chỉ mới được thông báo ở trên Paltalk mạng Internet nhưng mà chúng tôi tin rằng ngày mai qúi Phật tử sẽ bắt đầu đọc ở một số các web site như www.phapluan.net chẳng hạn.
Và chúng tôi cũng rất là hi vọng trong một không khí của một tuần lễ tu học Đại Học Hè chúng ta có dịp để chia sẻ để trao đổi những kinh nghiệm. Và những điều này sẽ giúp ích cho người Phật tử thấy rằng Phật Pháp là cái gì có thể đem áp dụng trong đời sống và chúng ta có thể tìm được rất nhiều điều lợi lạc ở trong cuộc sống hàng ngày./.
Xin mời vào trang Đại Học Hè để xem chi tiết

PHẬT PHÁP BUDDHADAMMA.

CHÌA KHÓA HỌC PHẬT - Access to Insight.

BÀI GIẢNG GHI ÂM.

ĐẠI HỌC HÈ PHẬT GIÁO 2014.

TIN TỨC PHẬT GIÁO.

VƯỜN HOA ĐẠO.

TRANG TƯỞNG NIỆM HT. HỘ GIÁC.

PHẬT HỌC VẤN ĐẠO.

  • HÌNH ẢNH SINH HOẠT.

  • CÚNG DƯỜNG.

  • LIÊN LẠC.

  •  
    Free Hit Counters
    Powered by technology.