Chùa Pháp Luân (Phap Luan Buddhist Cuture Center) 13913 S. Post Oak Rd, Houston TX 77045, Phone: (713) 433-4364, Fax: (832) 550-2889.


Những bài mới trong ngày

Mục Lục

KINH TẬP SUTTANIPÀTA - (III) Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng (Sn 6)

Mi Tien Van DAo

73. Từ tâm, sống trú xả,
Bi tâm, hạnh giải thoát,
Sống hành trì thực hiện,
Hỷ tâm, cho đúng thời,
Không chống đối và chậm,
Với một ai ở đời.
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.

74. Ðoạn tận lòng tham ái,
Sân hận và si mê,
Chặt đứt và cắt đoạn,
Các kiết sử lớn nhỏ
Không có gì sợ hãi,
Khi mạng sống gần chung,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.

75. Có những bạn vì lợi,
Thân cận và chung sống,
Những bạn không mưu lợi,
Nay khó tìm ở đời.
Người sáng suốt lợi mình,
Không phải người trong sạch,
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.


Phật Học Vấn Đạo -Phải chăng người tu tập là người biết hướng nội là cần thiết trong đời sống viễn ly?.-

TT Giác Đẳng: khi đề cập đến viễn ly thì một người từ bỏ hý luận các tri kiến:
Có lẽ, chúng ta nghe điều này dường như rất bình thường. Phiến đàm được kể là một cách giao lưu không cần thiết. Giả tỉ khi cần việc gì mình nhờ người nào thì mình nói thẳng với người đó là mình cần họ làm giúp, thì đó là việc cần thiết.
Nhưng cũng có nhiều trường hợp không cần phải nói mà người ta cũng nói. Về điểm này, thì nếu chúng ta có dịp sống trong trường thiền sẽ nhận ra rằng những lời nói vô ích hay ngay cả cách mình ưa thích nói chuyện, cách liên lạc cũng là chướng ngại cho cuộc sống tu tập. . (xem tiếp)


Những bài giảng của TT Giác Đẳng


Tin Tức Phật Giáo: Tôn trí tôn tượng Ngài HT Hộ Giác tại chùa Pháp Luân

PHẬT PHÁP BUDDHADAMMA.

CHÌA KHÓA HỌC PHẬT - Access to Insight.

BÀI GIẢNG GHI ÂM.

NHỮNG BÀI GIẢNG CỦA TT GIÁC ĐẲNG.

VƯỜN HOA ĐẠO.

PHẬT HỌC VẤN ĐẠO.

ĐẠI HỌC HÈ PHẬT GIÁO 2014.

TIN TỨC PHẬT GIÁO.

TRANG TƯỞNG NIỆM HT. HỘ GIÁC.

  • HÌNH ẢNH SINH HOẠT.

  • CÚNG DƯỜNG.

  • LIÊN LẠC.

  • Free Hit Counters
    Powered by technology.