Chùa Pháp Luân (Phap Luan Buddhist Cuture Center) 13913 S. Post Oak Rd, Houston TX 77045, Phone: (713) 433-4364, Fax: (832) 550-2889.


Những bài mới trong ngày

Mục Lục

KINH TẬP SUTTANIPÀTA - Bài (X) Kinh Alavaka (Sn 31)

Mi Tien Van DAo

(X) Kinh Alavaka (Sn 31)
Như vầy tôi nghe:
Một thời Thế Tôn trú ở Alavi, tại trú xứ của Dạ-xoa Alavaka. Rồi Dạ-xoa Alavaka đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn:
- Này Sa-môn, hãy đi ra.
- Lành thay, Hiền giả.
Thế Tôn đi ra.
- Này Sa-môn, hãy đi vào.
- Lành thay, Hiền giả.
Thế Tôn đi vào. Lần thứ hai, Dạ-xoa Alavaka nói với Thế Tôn:
- Này Sa-môn, hãy đi ra.
- Lành thay, Hiền giả.
Thế Tôn đi ra:
- Này Sa-môn, hãy đi vào.
- Lành thay, Hiền giả.
Thế Tôn đi vào.
Lần thứ ba, Dạ-xoa Alavaka nói với Thế Tôn:
- Này Sa-môn, hãy đi ra.
- Lành thay, Hiền giả.


Phật Học Vấn Đạo - Những bậc vĩ nhân, những bậc thiện tri thức thường có sự liên hệ mật thiết với một số người nào đó ở xa. Phải chăng có thể coi là thân cận người bạn lành không?

TT Giác Đẳng: Ở đây chúng ta nói đến thân cận bạn lành hay thân cận thiện hữu. Thật ra ở trong thời đại của chúng ta hôm nay mình có nhiều phương tiện hơn để gọi là tiếp xúc với những người bạn lành. Đọc gương danh nhân chúng tôi nhận ra một điểm những bậc vĩ nhân thường có những liên lạc một thiết với một số người nào đó cho dù không ở gần.
Ở đây chúng ta dùng chữ thân cận. Chữ thân là thân thiết và chữ cận là gần. Nhưng chữ thân cận ở đây không cần hiểu theo phương diện khoảng cách của không gian và đó là những người chúng ta thường qua lại thường tiếp xúc, sự thân cận như vậy rất quan trọng trong cuộc sống. Các bậc vĩ nhân thường có liên hệ với một số người nào đó và người đó là người đáng liên hệ. . (xem tiếp)


Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Một đứa nhỏ không ý thức, nó nghĩ rằng tạo ra niềm vui nhưng thay vì tạo ra niềm vui cho mình thì nó tạo ra sự đổ vỡ, tạo ra sự phiền toái cho người khác, và chính đứa bé cuối cùng bị quở phạt, đó là một hành động thiếu hiểu biết, đó là hành động nông nỗi phát xuất từ đầu óc nông nỗi. Ai trong chúng ta không khát vọng hạnh phúc, ai trong chúng ta không mong cầu được sự an lạc. "Lòng nào lòng vẫn thiết tha, cõi âm là thế huống là cõi dương" cụ Nguyễn Du khi viết bài "Văn tế thập loại chúng sinh" cụ cũng đã nói lên một cảm khái rằng ngay cả những người sống vất vưởng mà cụ gọi là ma là cô hồn thì những loài đó cũng khác vọng hạnh phúc, thì ý tưởng đó rất gần với kinh Phật khi chúng ta đề cập đến rằng chúng sanh thương mình hơn tất cả, chúng ta mong cầu hạnh phúc như là một niềm hy vọng bất tuyệt ở trong lòng của mỗi chúng sanh, tuy vậy trên con đường dẫn đến hạnh phúc, trên con đường thể hiện hạnh phúc đã làm cho chúng sanh trên đời này có khác biệt, và sự khác biệt đó được gọi là "Bàla" hay là "Pandita" sự khác biệt giữa kẻ "Ngu" và người "Trí".
TT Giác Đẳng - Kẻ ngu triền miên luân hồi


Những bài giảng của TT Giác Đẳng

PHẬT PHÁP BUDDHADAMMA.

CHÌA KHÓA HỌC PHẬT - Access to Insight.

BÀI GIẢNG GHI ÂM.

NHỮNG BÀI GIẢNG CỦA TT GIÁC ĐẲNG.

ĐẠI HỌC HÈ PHẬT GIÁO 2014.

TIN TỨC PHẬT GIÁO.

VƯỜN HOA ĐẠO.

TRANG TƯỞNG NIỆM HT. HỘ GIÁC.

PHẬT HỌC VẤN ĐẠO.

  • HÌNH ẢNH SINH HOẠT.

  • CÚNG DƯỜNG.

  • LIÊN LẠC.

  • Free Hit Counters
    Powered by technology.