Chùa Pháp Luân (Phap Luan Buddhist Cuture Center) 13913 S. Post Oak Rd, Houston TX 77045, Phone: (713) 433-4364, Fax: (832) 550-2889.

Những bài mới trong ngày

Mục Lục

LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT - Bài 44 - QUÁN NIỆM TRONG BỐN ĐẠI OAI NGHI

Mi Tien Van DAo

(CX) (Cat. 11) (It. 115)
Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang đi khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm, nếu Tỷ-kheo chấp nhận không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không đi đến, không hiện hữu. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người không có nhiệt tình, không có sợ hãi, liên tục thường hằng biếng nhác, tinh tấn hạ liệt.
Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang đứng.... khi đang ngồi... khi đang nằm thức khởi lên dục tầm, hay sân tầm, hay hại tầm. Nếu Tỷ-kheo chấp nhận, không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không đi đến, không hiện hữu, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang nằm thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là vị không có nhiệt tình, không có sợ hãi, liên tục thường hằng biếng nhác, tinh tấn hạ liệt.
Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang đi khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm; nếu Tỷ-kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu; thì này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang đi có sở hành như vậy, vị ấy là có nhiệt tình, có sợ hãi, liên tục thường hằng tinh cần tinh tấn, siêng năng. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang ngồi. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang nằm thức khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm, nếu Tỷ-kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu... thì này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang nằm thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là vị có nhiệt tình, có sợ hãi, liên tục thường hằng tinh cần tinh tấn, siêng năng.
Khi đi hoặc khi đứng,
Khi ngồi hay khi nằm,
Khởi lên ác tâm tư,
Liên hệ đến gia đình,
Thực hành theo ác đạo,
Mờ ám bởi si mê,
Vị Tỷ-kheo như vậy,
Không chứng Vô thượng giác.
Ai khi đi, khi đứng,
Khi ngồi hay khi nằm,
Tập trung được tâm tư,
Ưa thích tầm chỉ tịnh,
Vị Tỷ-kheo như vậy,
Chứng được Vô thượng giác.


Phật Học Vấn Đạo - Chúng ta nên tạo những thường nghiệp thiện.

TT Giác Đẳng: Đa phần con người khi đối diện cái chết thì thường rất run sợ và trong sự run sợ đó thường là quên đi những điều tốt đẹp và thường nhớ những điều không nên nhớ, đặc biệt là nhớ những gì mình dính mắc.
Có hai điều Đức Phật đề cập là thiện giới và thiện kiến tức là giới hiền thiện và kiến hiền thiện là cái gì nó gắng bó với đời sống của chúng ta rất nhiều, và nó gắng bó liên tục. Mặc dầu chúng ta kể có nhiều thiện pháp nhưng phải nhận là giới và tri kiến là những gì đó mà nếu mà chúng ta thọ trì thì gắng liền với đời sống chúng ta và cái đó rất cần ở trong giờ phút lâm chung. . (xem tiếp)


Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Chúng sanh tạo nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng y', thi` y' nghiệp là quan trọng nhất, bởi vi` y' nghiệp tốt hay xấu thi` chi'nh hành vi và lời nói nó sẽ trở thành thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, một người cố y' hành động, cố y' nói với tâm y' tốt hay xấu thi` nó sẽ phát sanh lên quả theo tánh cách thiện hay ác đó, cho nên y' quan trọng vô cùng.
TT Trí Siêu – Kinh Pháp Cú - kệ ngôn 02


Tin Tức Phật Giáo. Các ngôi chùa và Tăng Ni ở Mã Lai và Bắc kinh giúp đỡ tinh thần những thân nhân của các nạn nhân trên chuyến máy bay bị mất tích


TTGiác Đẳng thông báo VỀ ĐẠI HỌC HÈ PHẬT GIÁO 2014

TT Giác Đẳng: Năm nay vào dịp lễ July 4, tức là lễ Quốc Khánh của Hoa Kỳ vào đầu tháng 7, tại chùa Pháp Luân tổ chức một tuần lễ "Đại Học Hè Phật Giáo". Đại Học Hè là một ý niệm rất phổ thông tại các quốc gia Tây Phương cũng như tại Úc Châu. Vào mùa hè thay vì đi chơi, thay vì bỏ thì giờ đi một nơi xa nào đó thì người ta tập trung một chỗ ở chỗ đó vừa chơi vừa học.
Chữ "Đại học" ở đây khác với chữ "Đại học" ở bên ngoài. Chữ "Đại học" mà chúng ta nghe nói là Tiểu học, Trung học và Đại học thì đòi hỏi chương trình rất cao.
Nhưng chữ "Đại học" ở đây có nghĩa là đặc biệt nói về cách dạy. Cách dạy trong Đại học khác với cách dạy bình thường, cách dạy trong Đại học thì tất cả những người học đều là những người nghiên cứu và các vị Giảng Sư là những vị chia sẽ và hướng dẫn kinh nghiệm của mình.
Ở trong bảy ngày của Đại Học Hè có ba phần chúng tôi đặc biệt chú trọng:
- Phần thứ nhất là, kiến thức Phật Pháp. Kiến thức Phật Pháp ở đây sẽ có chương trình giảng theo cả hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông. Ở trong truyền thống Nam Tông thì chúng tôi đặc biệt sử dụng năm bài kinh mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả những người Phật tử nghiên cứu Phật Giáo Nam Truyền nên biết. Và ở trong truyền thống Phật Giáo Bắc Truyền thì cũng có năm môn học.
- Thứ hai. Ngoài ra thì sẽ có chương trình giảng về lịch sử Phật Giáo. Có chương trình dạy về truyền thông của đại chúng. Chúng tôi đặc biệt sử dụng nguyên cả thời kinh buổi sáng sớm mỗi ngày ở trong bảy ngày tu học từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy vào buổi sáng thay vì tụng kinh sẽ là giờ hướng dẫn tập thiền và chương trình vào buổi tối thay vì tụng kinh sẽ là hướng dẫn về nghi lễ.
- Thứ ba. Bên cạnh đó sẽ có một số kỷ năng như là làm thế nào điều hành một hội bất vụ lợi (nonprofit organization) hay là thành lập một Gia Đình Phật Tử hoặc giả là hướng dẫn về sự thờ phượng. Tất cả những điều đó sẽ được hướng dẫn ở trong chương trình như là một kỷ năng tu tập.
Và rồi, nhân tổ chức Đại Học Hè thì tất cả những sinh hoạt như trang trí bàn Phật hoặc giả là pha trà hay là chuẩn bị những bữa ăn hàng ngày đều là vừa ăn, vừa học, vừa trang trí bàn Phật và vừa trao đổi.
Thì suốt cả bảy ngày tu tập này sẽ trở thành bảy ngày để chúng ta vừa sinh hoạt vừa học ở trong tinh thần của những người tìm hiều và những vị Giảng Sư là những vị chia sẻ. Và phần lớn những công việc của chương trình của Đại Học Hè là hội thảo hơn là vị Giảng Sư chỉ giảng mà thôi.
Chúng tôi sẽ sớm có một web site của Đại Học Hè mà qua đó qúi vị có thể vào để tìm hiểu thêm. Hiện nay thì Đại Học Hè chỉ mới được thông báo ở trên Paltalk mạng Internet nhưng mà chúng tôi tin rằng ngày mai qúi Phật tử sẽ bắt đầu đọc ở một số các web site như www.phapluan.net chẳng hạn.
Và chúng tôi cũng rất là hi vọng trong một không khí của một tuần lễ tu học Đại Học Hè chúng ta có dịp để chia sẻ để trao đổi những kinh nghiệm. Và những điều này sẽ giúp ích cho người Phật tử thấy rằng Phật Pháp là cái gì có thể đem áp dụng trong đời sống và chúng ta có thể tìm được rất nhiều điều lợi lạc ở trong cuộc sống hàng ngày./.
Xin mời vào trang Đại Học Hè để xem chi tiết

PHẬT PHÁP BUDDHADAMMA.

CHÌA KHÓA HỌC PHẬT - Access to Insight.

BÀI GIẢNG GHI ÂM.

ĐẠI HỌC HÈ PHẬT GIÁO 2014.

TIN TỨC PHẬT GIÁO.

VƯỜN HOA ĐẠO.

TRANG TƯỞNG NIỆM HT. HỘ GIÁC.

PHẬT HỌC VẤN ĐẠO.

  • HÌNH ẢNH SINH HOẠT.

  • CÚNG DƯỜNG.

  • LIÊN LẠC.

  •  
    Free Hit Counters
    Powered by technology.